เห็นเป็นคน เห็นเป็นสัตว์ เป็นที่สิ่งของตรงนั้นเป็นบัญญัติ


? เห็น เห็นเป็นคน เห็นเป็นสัตว์ เป็นที่สิ่งของ
ตรงนั้นเป็นบัญญัติ ต้องอาการเห็น
รู้สึกเห็น มันจะมีสองอย่าง
สติจับที่ความรู้สึกแล้วกำหนดตามอาการ
มรรคเกิด เคล็ดวิชาอยู่ตรงนี้

? อาการได้ยิน รู้สึกได้ยิน อันนี้ปรมัตถ์
เสียงคน เสียงไก่ เสียงดนตรี
เสียงเพราะ ไม่เพราะ ตัวนั้นเป็นบัญญัติ

? อาการได้กลิ่น รู้สึกได้กลิ่น อันนี้ปรมัตถ์
กลิ่นหอม กลิ่นเหม็น กลิ่นอะไรต่างๆ
กลิ่นดอกไม้ กลิ่นน้ำหอม ล้วนแต่เป็นบัญญัติ

? อาการรู้รส รู้สึกรู้รส อันนี้ปรมัตถ์
รสเปี้ยว รสเค็ม รสหวาน รสขม
รสต่างๆ ล้วนเป็นรสบัญญัติ

? อาการเคลื่อน อาการนิ่ง
รู้สึกเคลื่อน รู้สึกนิ่ง
อันนี้เป็นโผฏฐัพพะปรมัตถ์
ส่วนแขนเคลื่อน ขาเคลื่อน
ตัวเคลื่อน หัวก้ม อันนี้เป็นบัญญัติ

? อาการเจ็บ ปวด มึน ชา คัน
เมื่อย ร้อน เย็น แน่น ตึง อันนี้เป็นปรมัตถ์
ปวดขา ขาปวด แขนปวด อันนี้เป็นบัญญัติ

? อาการคิด อาการนึก
รู้สึกคิด รู้สึกนึก ตรงนี้เป็นปรมัตถ์
ส่วนเรื่องราวที่คิด เหตุที่คิด พวกนั้นเป็นบัญญัติ
บัญญัติไม่เอา เข้าใจแล้วนะ
??????????
ธรรมเทศนาโดย
หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร
วันอังคารที่ ๑ พ.ย. ๒๕๖๕ | ขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีขาล
#วันนี้วันพระ
#วัดพระธรรมจักร
#หลวงพ่อชัชวาล
#พุทธวิหาร
#สอนกรรมฐาน
#สติปัฏฐาน4ปรับปรุง ณ วันที่ 2022-12-21