หลักสูตรเส้นทางสู่มรรค

หลักสูตรเส้นทางสู่มรรค  

เป็นหลักสูตรสงเคราะห์สำหรับคฤหัสถ์ที่ต้องการมาปฏิบัติวิปัสสนา  ใช้หลักสูตรคัดเลือก ๑ ในการสอนตามกำลังการพัฒนาของผู้ปฏิบัติ ใช้ระยะเวลาประมาณ ๓ วันตามที่ศูนย์กำหนดปรับปรุง ณ วันที่ 2022-12-14