พุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ
วัดพระธรรมจักร จังหวัดนครนายก

หน้าหลัก
ติดต่อเรา จองปฏิบัติธรรม ทำบุญวันเกิด เจ้าภาพกฐิน เรียนกัมมัฏฐาน เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์

ปฏิทินปฏิบัติธรรมเดือน-มีนาคม
ศึกษาวิปัสสนา ๓ วัน
รุ่นที่ 2: วันที่ 15 มี.ค. - 17 มี.ค. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 2: วันที่ 03 มี.ค. - 17 มี.ค. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับพระสงฆ์ ๒๒ วัน
รุ่นที่ 2: วันที่ 03 มี.ค. - 24 มี.ค. 2567
** จองปฏิบัติธรรม **

ลงทะเบียนต่างๆ ของวัด

หนังสือธรรมะ


พระธรรมจักรเทศนาฏีกา

ธรรมเทศนาปฎิจสมุปาทะ

อัปปมัญญาพรหมวิหาร#1

Facebook