พุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ
วัดพระธรรมจักร จังหวัดนครนายก

หน้าหลัก
ติดต่อเรา จองปฏิบัติธรรม ทำบุญวันเกิด เจ้าภาพกฐิน เรียนกัมมัฏฐาน เมนูหลัก

หมู่กระท่อมศรีกฤษณัมพวัน อริยะสถานสร้างพุทธสาวก


ขอเชิญร่วมสร้างสวนธรรมศรีกฤษณัมพวัน ณ พุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ สำนักงานใหญ่ วัดพระธรรมจักร ตำบลดงละคร อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

วัตถุประสงค์คือ 

 1. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนพระกัมมัฏฐานของพระอริยเจ้าทั้งหลาย  ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ และสอนไว้เพื่อการดับทุกข์ทั้งส่วนที่เป็นสมถะและวิปัสสนา  ทั้งในระดับวิปัสสนาจารย์ และระดับกัมมัฏฐานาจริยะ  อย่างมีความเชี่ยวชาญชำนาญ สามารถเผยแผ่พระธรรมวินัยตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับรองว่าเป็นของพระองค์ได้
 2. เพื่อจัดระบบการศึกษาวิปัสสนาธุระของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เป็นวิชาการที่ศึกษาได้ พิสูจน์ได้  ให้พร้อมที่ศูนย์ฯ จะจัดรูปการศึกษาวิปัสสนาธุระให้เป็นระบบการศึกษาที่มั่นคง  เป็นประโยชน์ใหญ่ต่อโลก  ให้มวลชนชาวพุทธที่เกิดจากการบรรลุ  ตามแบบของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มีโอกาสเกิดขึ้น ในหมู่กลุ่มชนชาวโลกทั้งหลาย  ดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเคยทำมาแล้วให้สำเร็จ 
 3. เพื่อบรรเทาความแออัดยัดเยียดของผู้เข้าศึกษา  ทั้งด้านระดับนักศึกษาวิชากัมมัฏฐานและนักศึกษาวิชาครูกัมมัฏฐาน
 4. เพื่อรับรองผู้เข้าศึกษาที่เป็นหมู่ใหญ่ในระดับจริงจังหวังผลเพิ่มขึ้น
 5. เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมประจำปีของศูนย์ เช่น งานวันอาจาริยะบูชา และงานวันสถาปนาศูนย์เป็นต้น
 6. เพื่อรองรับงานการศึกษาอบรมของคณะสงฆ์ เช่น การอบรมพระวิปัสสนาจารย์ประจำปี ของคณะสงฆ์ภาค ๑๒ และในการศึกษาวิปัสสนากัมมัฏฐานระดับหวังผลทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยสงฆ์ และวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงฆ์ต่างๆ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก และส่วนงานการศึกษาอื่นๆ

โครงการสวนศรีกฤษณัมพวัน ประกอบด้วย

 1. กระท่อมกัมมัฏฐานศรีกฤษณัมพา
  - กว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๒ เมตร ๑ หลัง 
  - กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๘ เมตร ๒ หลัง
  - กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๒ เมตร ๕๐ หลัง
  - มีที่เดินจงกลม ที่นอน ห้องน้ำ มีไฟฟ้า ที่นั่งกัมมัฏฐาน มีมุ้ง กันยุงกันแมลงครอบทั้งหลัง มีน้ำ ไฟ พร้อม  (ตารางเมตรละ ๔,๒๐๐ บาท)
 2. มีลานธรรม  มีที่ปฏิบัติธรรม ที่เดินจงกรม ที่นั่งปฏิบัติ ที่สอนธรรม ที่สอบอารมณ์ มีมุ้งกันยุงแมลง มีตั่งนั่งฟังธรรมปฏิบัติธรรม มีมุ้งผ้ากันฝนครอบตั่ง มีไฟฟ้าแสงสว่าง มีโรงทาน มีห้องน้ำ ๒,๒๖๖ ตารางเมตร (ตารางเมตรๆ ละ  ๙๙๙  บาท)
 3. มีถนนสู่กระท่อมกัมมัฏฐานทุกหลัง รวม ๕,๑๔๙ ตารางเมตร (ตารางเมตรๆ ละ ๕๙๙ บาท)
 4. เสาไฟฟ้าลานธรรมเสาไฟฟ้าถนน ๑๐๐ ต้น (ต้นละ ๑,๓๙๙ บาท)
 5. ที่ดินพื้นที่ ๑๓ ไร่ (ตารางเมตรละ  ๓,๔๙๙ บาท)
 6. ห้องน้ำลานธรรม ๑๒ ห้อง (ห้องละ ๓๕,๐๐๐ บาท)
 7. ห้องสอบอารมณ์ ๑๘๐ ตารางเมตร (ตารางเมตรละ ๘,๓๙๙ บาท)

หรือทำบุญตามกำลังศรัทธา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กองงานธุรการพุทธวิหาร  ๐๘๕-๐๙๔๖๙๘๑
พระอาจารย์สุรินทร์ ธีรปัญโญ ๐๖๕-๑๔๕๙๙๗๔
หรือโอนผ่าน ธ.ทหารไทยธนชาติ เลขที่ ๔๐๙-๒-๖๗๙๔๔-๐

 

ญาติโยมสร้างไว้ในลักษณะอย่างนี้ มันก็เหมือนกับเราได้ลงทุนเพื่อจะกินดอกเบี้ยบุญอยู่ตลอดเวลา ใครมาใช้เราก็ได้บุญ เราก็อนุโมทนาบุญได้ทุกวัน ใครเป็นเจ้าภาพใครร่วมสมทบก็ได้ชื่อว่า คอยรับบุญสำหรับคนที่มาอาศัยที่ตรงนั้นทำบุญ เราก็ได้ดอกเบี้ยบุญตรงนั้นตลอดเวลา

ในภพนี้เราเป็นผู้ที่ร่วมสร้างเอาไว้ แม้ในภพไหนๆ ถ้าเราอนุโมทนาอยู่บุญเหล่านี้ เราก็ได้ไปตลอด ถึงเราจะละโลกนี้ไปแล้ว เราก็อนุโมทนาบุญเหล่านี้ได้ บางทีอาจจะสงสัยอันนี้มันมาได้ยังไงเราก็ว่าเราจะไปไม่รอดแล้ว ตรงนี้มันรอดไปได้ยังไง ก็อาจจะเป็นบุญประเภทนี้ก็ได้ที่เราสร้างไว้

อันนี้เป็นส่วนที่อยากจะแนะนำอยากจะพูดในวันนี้ ท่านที่อนุโมทนามาเป็นเจ้าของมา บรรดาสื่อของศูนย์ฯ ก็จะค่อยๆ ทยอยอนุโมทนาไปประกาศไป ท่านทั้งหลายที่อยู่ในที่ใดๆก็ตาม ยังไม่ได้ร่วมบุญเหล่านี้ หากมีโอกาสก็ขอเชิญเข้ามาทำบุญ เมื่อทำเสร็จแล้ววัดก็จะไม่ได้ทำอีกแล้ว 

 


ใบอนุโมทนา (อานิสงส์ผู้สร้าง)

ผู้ใดสร้าง กระท่อมงาม กัมมัฏฐาน ท่านผู้นั้น วิมานสวย ดูงามสม
ทุกข์กายใจ หายสนิท จิตรื่นรมย์ ปัญญาคม สุกสว่าง ดังสุริยา
ท่านผู้ใด สร้างลานธรรม นำชีวิต ชื่อสถิต ชีวิตสราญ ปานอุษา
สุขเกษม ทุกภพชาติ พ้นอาชญา สวยสง่า สว่างไสว ดั่งได้พรหม
 
ผู้สร้างทาง สู่กระท่อม ใช้ดับทุกข์ ทั้งความทุกข์ อุปสรรค ใดหมักถม
จะลุล่วง ทะลวงหลุด ผุดพ้นตม ชีวิตสม ปรารถนา อุราตน
 
ท่านผู้ใด สร้างแสงไฟ ให้สวนธรรม ยิ่งเลิศล้ำ มืดจะหาย ในทุกหน
เกิดชาติหน้า หูตาใส ใจโสภณ เกิดกี่หน จนหาย ได้ปัญญา
 
ท่านถวาย ที่ดิน ยิ่งสินทรัพย์ สุดจะนับ หนักแน่น ดุจแก่นผา
จิตมั่นคง ทรงสินทาน งานนานา งามสง่า ฐานะดี ไม่มีจน
 
สร้างห้องน้ำ ในลานธรรม ตามประสงค์ ทั้งเณรสงฆ์ ชนทั้งหลาย ในทุกหน
มีทุกข์รุม กลุ้มหลาย ใจร้อนรน เข้าทุกคน พ้นทุกข์คลาย ได้ทุกที
ใครได้สร้าง ร้อนสลาย คลายจากทุกข์ ประสบสุข ทุกเวลา ทุกราศี
จิตรื่นรมย์ สมฤทัย ได้มิตรดี สุขทุกที่ สุขทุกชาติ ไม่คลาดคลาย
 
ห้องสอบอารมณ์ ใครได้สร้าง ดังชีวิต ถูกลิขิต ให้เป็นพรหม สมมาดหมาย
พระนิพพาน นั้นที่สุด หลุดเบื้องปลาย พ้นทุกข์ได้ พ้นสวรรค์ ดับขันธ์ลง
ขอผลบุญ และคุณพระ ณ ครั้งนี้ แผ่รังสี เสริมผู้สร้าง ดังประสงค์
บุญท่านสร้าง ครั้งนี้ไซร้ ให้ยืนยง ช่วยเสริมส่ง ท่านทุกภพ จบนิพพาน

 

อนุโมทนาด้วยความยินดี
ชินสภเถระ พธ.บ. ๓๕  ๑๖.๓๒ น. ๓/๒/๒๕๖๖      

 

 ปรับปรุง ณ วันที่ 2023-02-25