พุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ
วัดพระธรรมจักร จังหวัดนครนายก

หน้าหลัก
ติดต่อเรา จองปฏิบัติธรรม ทำบุญวันเกิด เจ้าภาพกฐิน เรียนกัมมัฏฐาน เมนูหลัก

บุญวันเกิด/บุญบังสุกุล


บุญวันเกิด
ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมโครงการบุญวันเกิด ด้วยการจองเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ แม่ชี อุบาสก อุบาสิกา และโยคีผู้ปฏิบัติธรรม เนื่องในวันคล้ายวันเกิดของท่าน.
 
โดยท่านสามารถร่วมจองเป็นเจ้าภาพได้ดังรายการต่อไปนี้
 
       1. มื้อเช้า วันละ 4,000 บาท
       2. มื้อเพล วันละ 6,000 บาท
       3. น้ำปานะ วันละ 2,000 บาท
       4. เป็นเจ้าภาพตลอดทั้งวัน 12,000 บาท หรือ ร่วมเป็นเจ้าภาพตามกำลังศรัทธา
 
บุญบังสุกุล
ท่านสามารถร่วมทำบุญบังสุกุลเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับ โดยสามารถแจ้งรายชื่อผู้วายชนม์ ได้ที่ งานธุรการ พุทธวิหารฯ
 
ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญอาหาร สนับสนุนกำลังกายแด่ผู้ปฏิบัติได้ที่:
       ธนาคารไทยพาณิชย์, สาขานครนายก
       บัญชีเลขที่ 659-242646-7
       ชื่อบัญชี วัดพระธรรมจักร
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:
       งานธุรการ พุทธวิหารฯ: โทร 085-094-6981
       พระอาจารย์สมนึก: โทร 090-971-0711
 
ขออำนวยพร และอนุโมทนาบุญกุศลกับทุกท่านล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้
                            พระอาจารย์สมนึก ญาณสุโภ
                              (ประธานมูลนิธิพุทธวิหาร)
 
 
 
 


ปรับปรุง ณ วันที่ 2024-05-11