พุทธวิหาร ศูนย์กลางการศึกษาวิปัสสนาธุระ
วัดพระธรรมจักร จังหวัดนครนายก

หน้าหลัก
ติดต่อเรา จองปฏิบัติธรรม ทำบุญวันเกิด เจ้าภาพกฐิน เรียนกัมมัฏฐาน เมนูหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์สื่อออนไลน์

ปฏิทินปฏิบัติธรรมเดือน-เมษายน
ศึกษาวิปัสสนา ๓ วัน
รุ่นที่ 3: วันที่ 17 เม.ย. - 19 เม.ย. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับบุคคลทั่วไป ๑๕ วัน
รุ่นที่ 3: วันที่ 17 เม.ย. - 01 พ.ค. 2567
คัดเลือก ๑ สำหรับพระสงฆ์ ๒๒ วัน
รุ่นที่ 3: วันที่ 17 เม.ย. - 07 พ.ค. 2567
วันสงกรานต์
วันที่ 13 เม.ย. - 16 เม.ย. 2567
วันสถาปนาศูนย์
วันที่ 17 เม.ย. - 22 พ.ค. 2567
** จองปฏิบัติธรรม **

ลงทะเบียนต่างๆ ของวัด

หนังสือธรรมะ


พระธรรมจักรเทศนาฏีกา

ธรรมเทศนาปฎิจสมุปาทะ

อัปปมัญญาพรหมวิหาร#1

Facebook