ที่เขาบอกตายคือดับนี่


ที่เขาบอกตายคือดับนี่ นั้นความรู้สึกกับอาการมันดับ วิญญาณมันดับ ชีวิตมันดับ แต่ร่างกายไม่ได้ดับ ร่างกายเป็นรูปบัญญัติ เหมือนอย่างนี้ถ้าคนตายจะรู้ไหมว่าแขนเหยียด เข้าใจไหม เพราะฉะนั้น ปรมัตถ์จะเป็นอย่างนี้ ถ้าไม่มีแขนอาการเหยียดจะมีได้ไหม ไม่ได้ อาการนิ่งก็นิ่งไม่ได้ ดังนั้น ปรมัตถ์ทั้งหลายมันก็อาศัยอยู่กับบัญญัติ พระพุทธเจ้าจึงเรียกลักษณะตรงนี้ว่าเป็นวิชามานะบัญญัติ
ถือว่าเป็นความรู้ ถือว่าเป็นวิชา แต่คนตายแล้วมันเป็นประเภทอวิชามานะบัญญัติ ถือว่าไม่มีความรู้

หลวงพ่อชัชวาล ชินสโภ
เจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร
#วันนี้วันพระ วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2565แรม ๑๔ ค่ำ เดือนสิบเอ็ด(๑๑) ปีขาล
#วัดพระธรรมจักร
#หลวงพ่อชัชวาล
#พุทธวิหาร
#สอนกรรมฐาน
#สติปัฏฐาน4ปรับปรุง ณ วันที่ 2022-12-21