โครงการบุญ

Submit to FacebookSubmit to Twitter

โครงการบุญ (สนับสนุนค่าใช้จ่ายประจำ สื่อธรรมะ และอื่นๆ)

 

- กองทุนค่าดำเนินการภายในวัด อาทิ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหารผู้ปฏิบัติธรรม และอื่นๆ สามารถร่วมบริจาคได้ทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครนายก ชื่อบัญชี กฐินพุทธวิหาร เลขที่บัญชี 659-230025-5

 

- กองทุนยา เป็นกองทุนที่ทางศูนย์ฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลรักษาพยาบาลพระสงฆ์ สามเณร แม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรม ที่เจ็บป่วยหรืออาพาธ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและการดำเนินงานของทางศูนย์ฯ ให้เป็นไปอย่างราบรื่น สามารถร่วมบริจาคได้ที่ พระอาจารย์สมนึก ญาณสุโภ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมจักร กัมมัฏฐานาจริยะ ประธานกองทุนยา โทรศัพท์ 085-094-6981, 090-971-0711, 087-495-8111 และ/หรือ คุณหนุ่ย ศิริเพ็ญ (เหรัญญิก) 081-694-1196 

 

- โครงการเผยแผ่ธรรม เป็นโครงการจัดพิมพ์หนังสือของทางศูนย์ฯ ทุกชนิด รวมทั้งปฏิทินศูนย์ฯ ซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อเผยแพร่ตารางกิจกรรมและตารางปฏิบัติธรรม สามารถร่วมบริจาคได้ทาง ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาตลาดไท ชื่อบัญชี วัดพระธรรมจักร เลขที่บัญชี 385-221825-5

 

หมายเหตุ   ท่านที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคผ่านทางบัญชีต่างๆ กรุณาโทรศัพท์แจ้งพระอาจารย์สมนึก ญาณสุโภ ล่วงหน้าก่อนโอนเงิน ที่หมายเลข 085-094-6981, 090-9710711, 087-495-8111 และ/หรือ คุณหนุ่ย ศิริเพ็ญ (เหรัญญิก) 081-694-1196 เพื่อความสะดวกในการจัดการงบประมาณตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค