โดยรถตู้
- เริ่มต้นที่ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิฝั่งโรงพยาบาลราชวิถี หรือ เริ่มต้นที่ฟิวเจอร์ปาร์ครังสิต 
  ลงรถที่   โรงพยาบาลนครนายก ต่อด้วยรถมอเตอร์วิน ราคาประมาณ 70บาท เวลาประมาณ 6.00-18.00น.
( สอบถามเพิ่มเติม คุณอ้อย 086-3302461 เฉพาะบุคคลที่มาทางรถตู้) 
โดยรถทัวร์ 
- ลงที่บขส. นครนายก แล้วต่อรถแท๊กซี่ราคาประมาณ 120บาท หรือ 
 ต่อด้วยรถมอเตอร์วิน ราคาประมาณ 70บาท
โดยรถยนต์ส่วนตัว 
- วิ่งเส้นรังสิต-นครนายก ถึงสามแยกสามสาว 
  ให้ตรงมาบ้านสร้าง อีกประมาณ 7กิโลเมตร 

Email: buvec.info@gmail.com 
Google Map

Powered by Phoca Maps