ถึงครูจะไม่บอกแต่เราต้องทำ

แต่จะเอามรรคผลนิพพานจริงๆ ลองคุกเข่าซิ อาจารย์จะให้ดู คุกเข่าเลยพร้อมเลย อาจารย์จะให้ดูอะไร 
งานที่มันยังหลงอยู่ ยังไม่ได้ทำ เดี๋ยวไปทำเอง อยากก้าวหน้าเร็วๆ ก็ทำเอง ลองพนมมือขึ้นมาก่อนซิ กราบซิ ลองซิ กำหนดๆ ก็ได้

ยกหนอ ก้มหนอ ถูกหนอ ละหนอ ลงหนอ ผ่อนหนอ ก้มหนอ ก้มหนอ ดูให้ดีนะ เหยียดหนอ ละหนอ เหยียด
เห็นมั้ยตาไปอยู่ที่พื้นแล้วเห็นไหม เห็นไหมตายังไม่ได้ทำเข้าใจไหม เดี๋ยวเราไปทำเองไปกราบเอง
พอเหยียดหนอ ตาไปทางขวาแล้ว อยู่ที่พื้นแล้วเห็นไหม นั่นคือ จุดบอดที่เราต้องทำ
ตานั้นไปก่อนแล้ว เพราะฉะนั้นต้องเหลือบหนอ หรือไม่ก็เหลี้ยวหนอ เห็นหนอ ถ้ากำหนดไม่ทันก็เห็นหนอใส่ลงไปก่อน
แล้วค่อยๆ เหยียดหนอ ลงหนอ ถูกหนอ คว่ำหนอ วางหนอ เหยียด

เห็นไหมตาไปแล้ว ตาไปที่พื้นทางซ้ายแล้วไหม เห็นไหม เห็นจุดบอดไหม นั่นแหละ ไปเติมเต็มเอา เข้าใจไหม ถึงครูจะไม่บอกแต่เราต้องทำ 

พระพุทธเจ้าบอกว่า

ยะถา ยะถา วาปะนะสะ กาโย ปะนิยิโต โหติ กายเราดำรงอยู่ด้วยอาการอย่างไรอย่างไรในขณะนั้น
ตะถา ตะทานัง ปะทา นาติ ต้องกำหนดอาการเหล่านั้น เหล่านั้นทั้งสิ้นด้วย

แต่ทีนี้อาจารย์ปารณีถ้าขืนเอาตรงนี้ด้วย รับรองลูกศิษย์จำไม่ได้ ภาคสนามถ้าเราเห็นเราต้องทำเลยเข้าใจไหม มันถึงจะอุดรูตันหมดเลย 
เพราะฉะนั้นกราบจะไม่รั่วเลย ตรงที่ตาไปแล้วเราไม่ได้กำหนด ตรงนั้นโมหะมันเข้าอยู่ ถึงโลภะ โทสะไม่มี แต่โมหะมี 
เพราะในขณะนั้น เมื่อมรรคไม่เกิด ตรงนั้นใช่คำสอนของพระพุทธเจ้าไหม เข้าใจหรือยัง เพราะฉะนั้นเราต้องเอาคำสอนของพระเจ้าใส่ลงไป 
มรรคก็จะประหารโมหะเอง วันก่อนอาจารย์ได้คุยให้ฟังแล้ว เพราะฉะนั้นถ้าเห็นอะไรก็ตามที่ครูสอนแล้ว ยังมีช่องเราเข้าไปเลย เข้าใจไหม
เพราะครูจะไม่สอนเราเต็มหรอก เพราะว่าทำแค่เป็นตัวอย่างเบสิก ทำเป็นตัวอย่างเท่านั้นเอง

แต่ลูกศิษย์คนไหนเห็นแล้วเดินเข้าไปเลย ไม่รอให้ครูต้องมาชี้ เขาจะไปได้เร็วเข้าใจไหม ไปได้เร็วปัญญาเขาก็จะได้เต็มที่ ผลประโยชน์ของใคร ผลประโยชน์ของเราเอง เราต้องทำเอง เข้าใจไหม ปรับปรุง ณ วันที่ 2022-12-21